ISUS

Drumul crucii

Iuda pe Isus îl vinde,
Domnul fapta lui ştia.
Moartea către care tinde,
Pe EL nu îl speria.

Coroană de spini i-au pus,
Crucea grea dusă în spate.
Pe drumul Golgotei, sus,
Domnul mergea către moarte.

Piroane în mâini i-au bătut.
Sângele, din EL, curgea.
Pe cruce l-au răstignit,
La Dumnezeu se ruga.

Iartă Doamne a lor greşeală,
Iartă-i, că nu ştiu ce fac.
Le iau ura, ce-i o boală,
Şi păcatele în neant.

Şi în ceasul morţii, crunt.
Iertarea lumii cerea.
Lacrimi, de sânge ,i-au curs,
Păcatele ni le lua.

Când ochii  blânzi a închis,
Din cer a venit furtună.
Soarele a dispărut,
Urgia avea să vină.

Dumnezeu cu a lui putere,
A treia zi l-a înviat.
A luat lumii din durere,
Şi ne -a iertat de păcat.

DE
VALY PLUGAR 18 APRILIE 2014